• O nás
 • Partneři
 • Reference
 • Novinky
 • Akce a semináře
 • Kontakty
 • Support
 • Servisní portál
 • MHM Continuous Cloud Infrastructure

  Navigace

 • Hitachi Content Platform
 • HP iTernity Compilant Archive Solution
 • Cloud
 • Virtual Instruments
 • Kontaktní informace

  MHM computer a.s.

  U Pekáren 4/1309
  102 00 Praha
  Česká republika

  email: zc.mhm@ofni

  tel:  +420 267 209 111
  fax: +420 267 209 222


  Archivace


  Archivace elektronických dat


  Digitální archiv není jen odkladiště dokumentů - slouží zejména k tomu, aby byly i digitální dokumenty považovány důvěryhodné, tedy rovnocenné papírovým archiváliím.  Archivní systém musí garantovat neměnné uložení elektronického dokumentu po předem stanovenou dobu.

  Hitachi Content Platform (HCP) je vysoce škálovatelné, otevřené a spolehlivé řešení pro aktivní digitální archiv pro datová centra všech velikostí (čistá kapacita od 4 TB do 40 PB). Je navrženo tak, aby mohlo být velmi jednoduše integrováno do existující infrastruktury zákazníka. Systém je založen na skupině společně fungujících nodů s jasně definovaným a neměnným rozhraním jak pro vnitřní, tak pro externí komunikaci (přes kterou je možné definovat metadata k uloženým digitálním archiváliím).

  Jde o centralizovaný on-line digitální archiv, který umožňuje indexaci, archivaci i prohledávání objektů s neměnným obsahem (datových souborů a k nim přiřazených metadat) při použití retenčních a dalších pravidel pro ochranu dat. Systém HCP je ideální cílové úložiště pro přesun starších statických (neměnných) dat z drahých primárních diskových úložišť, významně snižuje náklady na zálohování dat a dramaticky zlepšuje čas nutný na vyhledání informací z archivu. Systém HCP je navržen tak, aby byl připraven na to, že v průběhu životnosti je schopen bez složitých datových migrací zaintegrovat i nové budoucí technologie (nové servery, nová disková pole), a tím je zajištěna průběžná kontinuita archivace dat po dobu desítek až stovek let.

  Služby

  • Analýza prostředí
  • Návrh projektu
  • Technologické řešení
  • Služby kompetenčního centra (SW a HW testy, ladění aplikací v labu, pilotní projekt apod.. )
  • Integrační služby (integrace s aplikacemi, DMS systémy, elektronickou poštou)
  • Procesní řešení
  • Dodávka, instalace a implementace
  • Servisní služby
  • Konzultační služby