• O nás
 • Partneři
 • Reference
 • Novinky
 • Akce a semináře
 • Kontakty
 • Support
 • Servisní portál
 • MHM Continuous Cloud Infrastructure

  Navigace

 • Professional Services
 • Help Desk
 • Konzultační služby
 • MHM SOS
 • Katalog služeb

  Kompletní nabídka služeb MHM computer.

  Široká nabídka společnosti zahrnuje veškerou infrastrukturu od networkingu, serverů až k integrálním řešení systémů pro ukládání a zabezpečeni dat, jejich projektování, konzultace a poradenství v těchto a v návazných oblastech ICT, kromě jiného i v oblasti ochrany a bezpečnosti informaci.

  Help Desk

  MHM computer a.s. nabízí helpdeskové služby pro zákazníky, kteří chtějí mít jeden kontakt na řešení všech incidentů nebo nestandardních stavů jejich infrastruktury. Helpdesk poskytuje nepřetržitou službu 24x7 s možností volat na dvě nezávislé telefonní linky nebo zasílat zprávy na emailové adresy. V souladu s metodikou ITIL jsou incidenty zpracovávány příslušnými helpdeskovými a servisními procesy. V první linii helpdeskových operátorů jsou zkušení pracovníci, kteří dokážou reálně ohodnotit incident a dosáhnout správným eskalačním postupem splnění nastavené SLA. Operátoři jsou komunikativní a hovoří v českém a anglickém jazyce.
  Helpdeskové služby jsou užívány jak pro hlášení zákazníků MHM o servisních incidentech na technologiích spravovaných MHM tak i zákazníky, kteří mají servisní zabezpečení nasmlouváné u více dodavatelů a helpdesk MHM tvoří jediný konsolidovaný helpdeskový kontakt. Helpdeskoví pracovníci pomocí znalostní databáze dokážou rozpoznat zdroj problému a eskalovat řešení k příslušnému dodavateli nebo skupině dodavatelů.
  Součástí helpdeskových služeb jsou pravidelné reporty zákazníkovi o incidentech, kde se sledují počty incidentů jednotlivých priorit, doby odezvy dodavatelů, doby vyřešení incidentů a splnění SLA parametrů.
  U helpdeskové služby, kde zákazník požaduje i monitoring infrastruktury systémem dálkového dohledu, má operátor helpdesku možnost se připojit na dohledový systém a vyhodnotit situaci. Při nestandardním chování nějaké aplikace má zákazník možnost si ověřit, že infrastruktura nevykazuje žádné anomálie a tím lépe detekovat případnou závadu. 

  Klíčové produkty obsažené ve službě:

  • Helpdesková služba v režimu 24 x 7 x 365
  • 4 technicky vyškolení operátoři
  • Užívání databáze znalostí MHM o technické infrastruktuře
  • Kompatibilita s procesy ITIL
  • Možnost využívat systémy vzdáleného dohledu