• O nás
 • Partneři
 • Reference
 • Novinky
 • Akce a semináře
 • Kontakty
 • Support
 • Servisní portál
 • MHM Continuous Cloud Infrastructure

  Navigace

 • ActiData
 • HP StoreOnce Backup
 • HP knihovny
 • BakBone NetVault
 • CA ARCserve Backup
 • Data Protection Suite
 • HP DataProtector
 • Cloud
 • Virtual Instruments
 • Kontaktní informace

  MHM computer a.s.

  U Pekáren 4/1309
  102 00 Praha
  Česká republika

  email: zc.mhm@ofni

  tel:  +420 267 209 111
  fax: +420 267 209 222


  HP DataProtector

  Vaše data pod ochanou

  Dobře zabezpečená data jsou klíčem pro úspěšné fungování každé organizace. Jakákoliv ztráta dat může znamenat nemalé škody pro chod organizace. V případě větších ztrát z různých důvodu jako mohou být například poškození celé serverovny, části serverů, poškození diskového pole nebo ne/úmyslný zásah zaměstnance může dojít ke škodám v řádech miliónů korun, poškození dobrého jména společnosti a nespokojenost nebo dokonce ztrátu zákazníků. Podobné problémy přináší i „pouhé“ provozní poškození provozovaných databází a groupwarových nástrojů. Nejúčinnějším krokem, jak těmto ztrátám předcházet, je efektivní pravidelné zálohování celého provozního prostředí s využitím dlouholetých zkušeností z různých typů prostředí. MHM nabízí pro optimální zálohování dat HP DataProtector,který je součástí rozsáhle skupiny produktů HP OpenViews.

  Řešení HP DataProtector

  Řešení zálohování HP dataprotector je schopné nasadit na prostředí všech typů organizací. Od malých podniků, které disponují několika málo servery bez SAN infrastruktury a bez diskových polí až po velké nadnárodní společnosti disponující desítkami až stovkami serverů včetně většího množství různých typů diskových polí. S pomocí HPDataProtector je možné komplexně zálohovat celé prostředí obsahující servery s různými typy operačních systémů (Windows, Unix, Linux) včetně provozovaných groupware nástrojů (MS Exchange, MS Sharepoint, LotusNotes/Domino) nebo databází (MS SQL, Oracle, Informix, SAP, ...) nebo virtualizačních platforem (VMware, HyperV) a to vše s využitím „lan free backup“ nebo klasicky po LAN.

  Backup server

  Základní komponentou zálohování je backup server pomocí kterého se konfigurují zálohovací klienti, typy a způsoby záloh a nastavuje se pravidelné provádění záloh. Backup server je nejdůležitější součástí celého zálohovacího řešení protože udržuje informace o nastavení jednotlivých částí backup systému a o provedených zálohách. Pomocí backup serveru administrátor provádí monitoring celého zálohovacího prostředí a kontrolu průběhu zálohování nebo obnovy. S využitím nadstavby MoM (managers-of- managers) je možné spravovat prostředí o více backup serverech z jednoho místa, z jedné konzole. Backup server je možné ovládat pohodlně pomocí grafického rozhraní nebo pomocí CLI (Command Line Interface), který otevírá velké možnosti úprav zálohovacích úloh s využitím scriptování.

  On-line moduly

  „On-line“ modulem se rozumí nadstavba zálohovacího klienta umožňující zálohování bez přerušení provozu databází a aplikací. Tyto moduly se využívají u kritických aplikací vyžadujících nepřetržitý provoz nebo s příliš malým zálohovacím oknem. Podle typu databází je možné provádět plné, přírůstkové nebo rozdílové zálohy. V neposlední řadě se provádějí i zálohy logů databází, které vzhledem ke své malé velikosti se provádějí častěji než běžné zálohy. Tento typ zálohy pak umožňuje obnovu databáze do nejbližšího korektního stavu databáze.
  Pomocí online modulů se provádí také záloha groupware nástrojů jako MS Exchange, LotusNotes/Domino. U těchto komunikačních nástrojů je následně možné obnovovat do úrovní celých mailových schránek nebo až do jednotlivých záznamů (mailů, záznamů v kalendáři, ...).
  Další v dnešní době důležitou součástí IT prostředí je virtualizovaná infrastruktura. Její zálohování je řešeno pomocí speciálních online modulů komunikujících s virtualizačními nástroji a jejich sofware umožňujícími zálohovat a obnovovat celé virtuální servery nebo jejich vnitřní souborovou strukturu.

  Typy HW zařízení

  Jako zálohovací zařízení je možné využívat nepřeberné množství zařízení rozdělujících se do několika hlavních skupin. Mezi tyto skupiny patří pouhý diskový prostor, inteligentní zálohovací diskové knihovny (VTL) nebo pásková zařízení od samostatných mechanik přes malé autoloadery, střední velké páskové knihovny až po velká zálohovací sila obsahující tisíce pásek a stovky mechanik.

  Přínosy řešení

  Nasazení řešení zálohování pomocí HP DataProtector přináší četné výhody a snížení finančních nákladů na správu zálohování pro všechny – malé, střední a velké společnosti, vládní organizace i akademické organizace. Zatímco v menších společnostech se vyplatí podmínky licencování, které není závislé na počtu klientů, ve větších společnostech se uplatní rozmanitost zálohovacích online modulů, operačních systémů a jednotná správa více backup serverů.
  • Centrální správa pro více backup serverů
  • Lanfree / SAN backup
  • Grafické GUI rozhraní
  • Command line interface
  • Online moduly pro Oracle, MS SQL, SAP, Informix, MS Exchange, MS Sharepoint, Lotus Notes/Domino, VMware, Hyper V, ...
  • Nekonečný přírůstková záloha (Incremental forever)
  • Záloha do disků
  • Deduplikace záloh s využitím inteligentních diskových knihoven (VTL)