• O nás
 • Partneři
 • Reference
 • Novinky
 • Akce a semináře
 • Kontakty
 • Support
 • Servisní portál
 • MHM Continuous Cloud Infrastructure

  Navigace

 • HDS AMS2000
 • HDS HUS 100 Family
 • HP 3PAR
 • HP MSA 2040
 • Systémy NetApp FAS/V-Series
 • HP 3PAR
 • HDS Virtual Storage Platform
 • Hitachi Virtual Storage Platform G1000
 • Cloud
 • Virtual Instruments
 • Kontaktní informace

  MHM computer a.s.

  U Pekáren 4/1309
  102 00 Praha
  Česká republika

  email: zc.mhm@ofni

  tel:  +420 267 209 111
  fax: +420 267 209 222


  Hitachi Unified Storage (HUS)

  Paměťové systémy Hitachi Unified Storage (HUS) řady 100 jsou dalším krokem k jednotnému ukládání a správě blokových, souborových a (s Hitachi Content Platform) i objektových dat - bez kompromisu z hlediska výkonu, kapacity i efektivity vynaložených nákladů. Vysoce efektivní jednotná architektura systémů HUS umožňuje organizacím zabezpečit plnění jejich úkolů a přitom zjednodušit provoz, snížit celkové náklady a rychle se přizpůsobovat měnícím se požadavkům na datové prostředí. Ve spolupráci se softwarem Hitachi Command Suite poskytuje HUS flexibilní a optimalizovanou datovou infrastrukturu.

  Systémy HUS poskytují značné možnosti rozšiřování, a tím i vyšší zhodnocení vynaložených investic. Kapacita jednoho systému může dosáhnout téměř 3 PB, výkonnost se může lineárně zvyšovat až na úroveň špičkových systémů.

  Všechna data lze bez omezení vzdáleně replikovat. HUS jsou v současné době nejvýkonnější midrange systémy pro blokový a souborový přístup k datům, které uživatelům poskytují potřebný výkon za nejnižší možnou cenu. Mají řadu funkcí dříve dostupných jen u high-end systémů, které umožňují ukládat data takovým způsobem, aby bylo dosaženo maximálního výkonu při minimálních nákladech.

  Všechna data tak mohou být konzistentně a efektivně ukládána, spravována a archivována po celou dobu jejich životního cyklu. Systémy HUS podporují rychlou a snadnou alokaci datových kapacit pro bloková i souborová data a poskytují s aplikacemi integrovanou ochranu dat, a to jak v prostředí virtuálních, tak fyzických serverů.

  K blokovým datům se přistupuje prostřednictvím dvou vysoce výkonných kontrolérů, které zjednodušují a optimalizují přístup k datům přes různé datové cesty. HUS používají Hitachi Dynamic Provisioning pro maximálně flexibilní upořádání paměti pro bloková i souborová data. Podporuje inteligentní uspořádání, migraci souborů a virtuální NAS funkcionalitu bez omezování výkonu či rozšiřitelnosti.

  HUS je konstruován tak, aby splňoval již legendární požadavky Hitachi na spolehlivost a poskytoval alespoň 99,999% datovou dostupnost. Má kompletní redundanci komponent, díly výměnné za provozu, vynikající ochranu dat a dynamické virtuální kontroléry.

  Automatizované funkce pro rozložení zátěže, změnu přístupových cest, organizaci uložení a migraci dat zajišťují kontinuální provoz a optimální výkon. Další funkce poskytují snadnější zálohování a obnovu dat, prostředky pro zajištění konzistentních kopií dat a nástroje pro zotavení po havárii integrované s aplikací. Tím vším se omezují doby odstávky, problémy s migracemi, a tedy i negativní dopady na vlastní činnost organizace.

  HUS podporují velké množství operačních systémů, datových typů i serverů a poskytují integrovaná řešení pro prostředí Microsoftu, VMwaru a Oraclu.

  Snížení celkových nákladů

  • s efektivní jednotnou architekturou lze udržet růst investic i provozních nákladů pod kontrolou,
  • lepší využití vynaložených prostředků díky konsolidaci všech typů dat do jednoho systému,
  • jednotný interface znamená zjednodušení administrace.
   

   

  Nasazením Hitachi Unified Storage se ušetří čas, který se dá věnovat podpoře vlastní činnosti organizace.


  Hitachi Unified Storage (HUS)