• O nás
 • Partneři
 • Reference
 • Novinky
 • Akce a semináře
 • Kontakty
 • Support
 • Servisní portál
 • MHM Continuous Cloud Infrastructure

  Navigace

 • Professional Services
 • Help Desk
 • Konzultační služby
 • MHM SOS
 • Katalog služeb

  Kompletní nabídka služeb MHM computer.

  Široká nabídka společnosti zahrnuje veškerou infrastrukturu od networkingu, serverů až k integrálním řešení systémů pro ukládání a zabezpečeni dat, jejich projektování, konzultace a poradenství v těchto a v návazných oblastech ICT, kromě jiného i v oblasti ochrany a bezpečnosti informaci.

  Konzultační služby

  Pro realizaci konzultačních služeb využívá MHM svoji nezávislou divizi – Convenio Consulting.

  Convenio Consulting poskytuje nezávislé konzultační služby v oblasti ICT infrastruktury. Hlavním cílem služeb je vytvořit u zákazníků takové prostředí, aby infrastruktura splňovala veškeré požadavky, které jsou na ICT oddělení kladeny z ostatních částí organizace. Pro každou společnost je důležité, aby dostupnost dat a aplikací odpovídala business požadavkům a aby byly vynakládány optimální finanční prostředky na její zajištění.

  Convenio Consulting se zaměřuje na zlepšení managementu ICT infrastruktury, návrhy architektury i konkrétní design řešení, vypracování strategií ICT a jednotlivých formálních plánů. Důraz je kladen na systém ukládání dat, kde se služby pohybují od návrhů architektury, vypracování RFI, RFP až po Continuity Management datové infrastruktury včetně analýz rizik a Disaster Recovery plánů.

  Convenio Consulting vždy zastupuje zájmy zákazníka. Zákazníkovi jsou poskytnuty znalosti a služby, které není schopen zajistit z vlastních zdrojů ať již z důvodů časových limitů či kvůli nedostatku vlastních specialistů, jejichž vyškolení je náročné z finančního i časového hlediska. Komplexní služby výrazně urychlují a zefektivňují realizaci důležitých projektů, průběh výběrových řízení na dodavatele technologií nebo tvorbu ICT strategií v organizaci.

  Důležitým rysem strategie Convenio Consulting je naprostá nezávislost na jakémkoliv výrobci hardware a software. Náplní je jen a pouze nabízení konzultačních služeb. Při realizaci svých projektů komunikuje se specialisty na jednotlivá technologická řešení a komplexně integruje systém ukládání dat v celé jeho šíři. Každé technologické řešení na trhu má svá specifika, která je zapotřebí zohlednit při výběru technologie. Je tedy nutné důkladně zhodnotit veškeré současné a hlavně budoucí požadavky zákazníka. Convenio Consulting vždy poskytuje pohled, který je na daných technologiích nezávislý a který zákazníkovi umožní snadno se orientovat v problematice datové infrastruktury, v možnostech technologických řešení a jejich přínosech pro svou organizaci.

  Více informací o Convenio Consulting a jeho službách najdete zde: www.convenio.cz