• O nás
 • Profil MHM
 • MHM Group
 • MHM Czech
 • MHM Hungaria
 • MHM Slovakia
 • MHM EKO
 • Certifikace
 • Partneři
 • Reference
 • Novinky
 • Akce a semináře
 • Kontakty
 • Support
 • Servisní portál
 • MHM Continuous Cloud Infrastructure

  Navigace

 • Profil MHM
 • MHM Czech
 • MHM Hungaria
 • MHM Slovakia
 • MHM EKO
 • Certifikace
 • Partneři
 • Reference
 • Novinky
 • Akce a semináře
 • Kontakty
 • Support
 • Servisní portál
 • Kontaktní informace

  MHM computer Slovakia, s.r.o.

  Jaskový rad 189
  800 00 Bratislava
  Slovenská republika

  e- mail: ks.mhm@eciffo

  Phones: +421 (2) 547 936 41
  Fax no.: +421 (2) 547 936 42

  IČO:    35777460
  MHM Slovakia

  MHM computer Slovakia, s.r.o. je dceřiná společnost české společnosti MHM computer a.s., která působí na trhu od roku 1990. MHM computer Slovakia s.r.o. byla založena v roce 1999.

  MHM computer Slovakia se specializuje na řešení problematiky jednotné správy dát, na optimalizaci ukládání dat, na způsoby jejich zálohování (a hlavně rychlé a bezpečné obnovy) a na řešení celé řady otázek spojených se zajištěním trvalého přístupu aplikací k datům. Tyto projekty řeší i postupy při obnově zpracování dat v kritických situacích – tzn. od vytváření realizace plánů Disasters Recovery (obnovení po havárii) až po splnění nejvyšších požadavků projektů Business Continuance, tj. zabezpečení nepřetržitého zpracování informací při plánovaných či neplánovaných výpadcích.

  Služby MHM přitom dovolují jednotně řešit řadu rozdílných požadavků kladených na data bez ohledu na zvolený typ serveru, operačního systému, databáze nebo aplikace.

  K hlavním zákaznickým přínosům potom patří:
  -          Jednotné a zjednodušené řízení a správa paměťové infrastruktury
  -          Záruka kompatibility HW a SW prvků od různých výrobců
  -          Využití ověřených typových řešení
  -          Úspora investic
  -          Optimalizace provozních nákladů
  -          Pružné změny infrastruktury, možnost využívat vždy technologie adekvátně potřebám
  -          Výrazné zjednodušení administrativy

  Od roku 2001 působí MHM jako Storage Service Provider (SSP), to znamená jako poskytovatel paměťových služeb, kde předmětem služby je garantovaná funkcionalita. Poskytování služeb, které souvisí s ukládáním a zpřístupněním dat je v současné době hlavní prioritou aktivit společnosti. Paměťové služby, které MHM poskytuje, umožňují našim zákazníkům eliminovat rizika objevující se v souvislosti s plánováním, vývojem a realizací datové infrastruktury a řešení této problematiky svěřit profesionálnímu týmu našich odborníků.

  Jedná se o službu, ne o pronájem nebo leasing. Nosnou myšlenkou této služby je poskytování dohodnuté funkcionality řešení podle individuálních potřeb zákazníka. Funkcionalita provozované paměťové infrastruktury se přitom může dynamicky měnit v závislosti na vývoji potřeb, požadavků a možností uživatele.

  Současné zvýšené požadavky na kontrolu a úsporu nákladů a optimalizaci výpočetního prostředí a komplexní přehled o celé IT infrastruktuře s největším důrazem na pro byznys kritické aplikace a s vazbou na klíčové procesy a byznys služby vyvolávají potřebu nasazení nástrojů, které toto umožní.

  Společnost MHM computer Slovakia s.r.o. navázala v roce 2011 spolupráci se společností Compuware a jejím distributorem pro SR a ČR Adastra s.r.o. V rámci rozšíření kompetencí a portfolia služeb přibyly oblasti jako Application Performance Management, Business Service Management a IT Project Portfolio Managment.  MHM computer na Slovensku

  • 1999 - založení společnosti
  • 2005 - Bakbone Certified Reseller
  • 2006 - Tandberg Data Silver Partnier 2006
  • 2007 - HDS – Gold TrueNorth Solutions Partner
  • 2009 - HDS Platinum Partner
  • 2012 - HP Partner
  • 2012 - NetApp Partner