• O nás
 • Partneři
 • Reference
 • Novinky
 • Akce a semináře
 • Kontakty
 • Support
 • Servisní portál
 • MHM Continuous Cloud Infrastructure

  Navigace

 • Kompetenční centrum HDS
 • Kompetenční centrum HP
 • Ostatní služby
 • Kontaktní informace

  MHM computer a.s.

  U Pekáren 4/1309
  102 00 Praha
  Česká republika

  email: zc.mhm@ofni

  tel:  +420 267 209 111
  fax: +420 267 209 222


  Ostatní služby

  Návrhy projektu zákaznického řešení

  Služba je zaměřená na enterprise řešení, které svou složitostí a velkým počtem vazeb zasluhuje důkladnou analýzu, návrh optimálního řešení a prověření nestandardních konfigurací.
  Služba začíná analýzou zadání zákazníka. Při analýze se identifikují základní parametry a specifikují se všechny další technologie, které budou mít vazbu na předpokládané řešení.  Při hledání optimální konfigurace se zohledňuje jak současný stav a vzájemná kompatibilita systémů, tak i předpokládaný budoucí stav a dopady změn na robustnost, funcionalitu a výkon řešení.
  V každé komplexní infrastruktuře jsou části, které mají problematickou kompatibilitu. Odborníci kompetenčního centra navrhnou takové konfigurace, verze, drivery nebo patche, které minimalizují problémy s implementací nebo budoucím provozem řešení. Na základě těchto best practices jsou specifikovány podmínky pro instalaci a implementaci, která je možné užít pro přípravu projektu nebo poptávkového řízení. Na základě analýzy složitosti implementace je tak možné vytvořit tak návrh harmonogramu a doporučení postupu instalace.
  Výhodou kompetenčního centra je možnost praktického ověření řešení na technologiích. Vytvořením zkušebního prostředí lze identifikovat potenciální problémy a řešit je daleko dříve, než došlo k objednání konkrétní konfigurace a spuštění projektu implementace.
  Součástí služby je vytvoření standardní dokumentace včetně předprojektové přípravy.   

  Klíčové produkty obsažené ve službě:

  • Analýza zadání a prostředí zákazníka
  • Návrh optimální konfigurace
  • Prověření kompatibility a doporučení verzí (driver, firmware, OS verze, patche atd.)
  • Specifikace podmínek pro instalaci
  • Návrh harmonogramu a postupu instalace
  • Testování a ověřování řešení na zařízeních v kompetenčním centru
  • Prezentace a vytvoření projektové dokumentace

  Testování kompatibility

  Správná funkce všech částí infrastruktury je nezbytným předpokladem úspěšného rozvoje IT infrastruktury. Výpočetní střediska obsahují technologie různého stáří a různých výrobců. Každé nové zařízení či software zvyšuje složitost a v některých případech se mohou projevit problémy se vzájemnou kompatibilitou všech komponent.
  Služba Testování kompatibility má za cíl ověření kompatibility navrhovaného řešení a popřípadě navrhnout takové úpravy, které minimalizují problémy s implementací nebo budoucím provozem řešení.
  Výhodou kompetenčního centra je možnost ověření vzájemné funkčnosti přímo na zařízeních instalovaných v kompetenčním centru.

  Klíčové produkty obsažené ve službě:

  • Prověření kompatibility a doporučení verzí (driver, firmware, OS verze, patche atd.)
  • Testování a ověřování řešení na zařízeních v kompetenčním centru  

  Simulace zákaznického prostředí

  Nejlepší demonstrace výhod zvoleného řešení je simulace chování navrhovaných technologií v prostředí co nejvíce podobném prostředí u zákazníka. Jen tak se ukáže, jak se budou jednotlivé produkty chovat v reálném nasazení při práci s daty uživatele. Proto nabízíme možnost sestavit si v našem kompetenčním centru tzv. pilotní řešení, a ověřit si tak v praxi jeho vlastnosti. Funkčnost řešení je možné ověřit přímo na aplikacích užitých u uživatele.

  Laboratoře kompetenčního centra jsou kromě hp a HDS technologií vybaveny i dalšími zařízeními, jako jsou například přepínače pro sítě SAN od společností Brocade a CISCO, servery na platformách Windows, Linux, HP-UX, Solaris a AIX nebo zálohovací systémy reprezentované jak tradičními páskovými knihovnami, tak jejich virtuálními mutacemi. Disponujeme i prostředky pro integraci archivačních softwarů s archivními řešeními. Technické vybavení kompetenčního centra umožňuje simulovat celou řadu prostředí SAN i NAS včetně moderních virtualizačních technik a správy heterogenních prostředí či hierarchicky uspořádaného („tiered“) úložiště dat.

  Klíčové produkty obsažené ve službě:
  • Simulace prostředí SAN / NAS
  • Simulace virtualizace zákaznického prostředí
  • Simulace archivace aplikaceSimulace zálohování zákaznických dat