• O nás
 • Partneři
 • Reference
 • Novinky
 • Akce a semináře
 • Kontakty
 • Support
 • Servisní portál
 • MHM Continuous Cloud Infrastructure

  Navigace

 • Professional Services
 • Help Desk
 • Konzultační služby
 • MHM SOS
 • Katalog služeb

  Kompletní nabídka služeb MHM computer.

  Široká nabídka společnosti zahrnuje veškerou infrastrukturu od networkingu, serverů až k integrálním řešení systémů pro ukládání a zabezpečeni dat, jejich projektování, konzultace a poradenství v těchto a v návazných oblastech ICT, kromě jiného i v oblasti ochrany a bezpečnosti informaci.

  Professional Services MHM


  Professional Services doprovázejí dodávky technologií. MHM v rámci těchto služeb realizuje u svých zákazníků nejen základní implementace dodaných řešení, ale řeší i rozsáhlé migrační projekty a integraci s produkty třetích stran.

  Implementační služby

  Základní montáž hardware

  Základní montáž hardware obsahuje první úkony, které se provádí při umístění nového hardware do zákazníkova racku. V prvním kroku se jedná o přemístění zařízení z transportního prostředku dopravce do určené serverovny při dodržení zásad bezpečné manipulace s daným druhem hardware. Dále je provedena montáž do racku, připojení k elektrické síti (UPS) a natažení nebo propojení síťové kabeláže se zařízením.

  Klíčové produkty obsažené ve službě:

  • Doprava na místo v serverovně
  • Instalace a montáž zařízení do racků
  • Připojení zařízení do elektrické sítě či k UPS
  • Natažení a propojení síťové kabeláže

  Instalace hardwarového zařízení

  Služba začíná analýzou zadání zákazníka. Při analýze zadání se můžou objevit nevyjasněné otázky, proto se klade důraz na přesném pochopení přání zákazníka a z druhé strany na pochopení zásad navržené instalace zákazníkem.

  Implementační služby

  • základní montáž hardware
  • instralace hardwarového zařízení
  • implementace software

  Migrační služby

  Integrační služby

  • File and Content Services
  • Disaster Recovery
  • Virtualizace prostředí

  Service Support

  • hardwarová podpora
  • softwarová podpora
  • systémová podpora
  Po schválení navržené instalace se přistupuje k vlastní instalační práci na zařízení. Služba obsahuje vnitřní konfiguraci zařízení, instalaci dalších modulů, instalaci interních firmware / systémů, instalace driverů popřípadě konfiguraci ostatních prvků infrastruktury s cílem zprovoznění vzájemné funkčnosti.

  Klíčové produkty obsažené ve službě:
  • Konfigurace vlastního zařízení (např. kapacity, LUN masking, zóny, dohledový systém atd.)
  • Konfigurace (instalace do) ostatních prvků infrastruktury
  • Instalace firmware, driverů
  • Úpravy konfigurací (po upgrade, po analýze, na žádost zákazníka)
  • Vypracování provozní dokumentace

  Implementace software

  Implementace software je služba, která má za cíl nainstalovat, odladit a správně uživatelsky nastavit softwarový nástroj. Služba se může týkat instalací software pro podporu vysoké dostupnosti, managementu infrastruktury, zvýšení výkonu a zlepšení funkcionality serverových farem, zálohování nebo archivace dat. V rámci služby je produkt nejen nainstalován, ale také např. pomocí scriptů nebo správného nastavení integrován s aplikacemi, které pak mohou daný nástroj autonomně využívat bez nutnosti dalších zásahů.

  Klíčové produkty obsažené ve službě:

  • Instalace software
  • Nastavení software
  • Vytvoření, odladění a implementace skriptů
  • Zaškolení administrátorů nebo uživatelů
  • Vypracování dokumentace

  Migrační služby

  Migrace v infrastruktuře může mít různé důvody, průběh je však často stejný. Jedná se o projekt přesunu živých služeb IT do nového prostředí tak, aby uživatel nejlépe vůbec nepoznal, že se něco dělo.
  Služba začíná analýzou současného a cílového stavu s identifikací možných rizik. Po nabytí znalostí o prostředí zákazníka se vytváří migrační scénář, který vychází ze zkušeností odborníků MHM nebo ze simulací na technologiích provedených v kompetenčním centru MHM. Migrační scénář je dále dopracováván a stává se z něj migrační projekt se součástmi, které jsou třeba pro projektovou přípravu. Konkrétně tedy obsahuje základní harmonogram, postupy, zdroje a rizika.
  Po zvolení vhodného termínu migrační projekt začíná a odborníci MHM provádějí migrační procedury.
  Migrace se může týkat přesunů dat mezi různými diskovými poli, přesuny serverů do virtuálního prostředí, migrace hardware mezi datacentry, upgrade komplexních systémů s vysokou dostupností nebo zásadních změn technologií.
   
  Klíčové produkty obsažené ve službě: 

  • Analýza migračních potřeb
  • Vytvoření migračních procedur a migračního scénáře
  • Migrační projekt
  • Provedení migrace
  • Vypracování dokumentace

  Integrační služby

  File and Content Services

  File and Content Services je odborná služba zaměřující se na oblast souborového ukládání dat, archivaci, katalogizaci a vyhledávání dat podle obsahu. S tím jsou spojeny i návrh a realizace řešení spravující životní cyklus informací.
  Služba analyzuje způsob ukládání dat, přístupy k datům a dobu ukládání dat. Navrhuje možné řešení, které je technologicky nejvýhodnější jak z pohledu funkcí, integrace s prostředím zákazníka a kompatibility s rozvojem zákaznického prostředí, tak i z pohledu úspory prostředků vkládaných do systémů pro ukládání dat.
  Navržené řešení je nainstalováno a pomocí scriptů nebo správného nastavení integrováno s aplikacemi, které pak mohou daný nástroj autonomně využívat bez nutnosti dalších zásahů.

  Klíčové produkty obsažené ve službě: 
  • Analýza ukládání dat
  • Návrh řešení ukládání dat
  • Návrh řešení archivace včetně řízení životního cyklu dat
  • Implementace řešení do infrastruktury zákazníka
  • Vytvoření, odladění a implementace skriptů
  • Zaškolení administrátorů nebo uživatelů
  • Vypracování dokumentace

  Disaster Recovery

  Služba Disaster Recovery pomáhá zvýšit odolnost informačních technologií zákazníka při neočekávaných negativních situacích. Jedná se zejména o vytvoření robustního zálohovacího systému (např. on-line zálohování), který je schopen zabránit ztrátě zákazníkových dat. Dále se zaměřuje na řešení geografického zabezpečení dat (geoclusterů). Vytvořením dvou nezávislých clusterovaných lokalit lze docílit nejvyššího stupně dostupnosti služeb IT.
  Služba provádí analýzu kritických aplikací a jejich dat, dále klasifikuje úrovně dostupností a  navrhuje technologické řešení. Po přijetí návrhu zákazníkem je řešení implementováno, odzkoušeno a předáno zákazníkovi jako fungující součást Business Continuity plánu.

  Klíčové produkty obsažené ve službě: 

  • Analýza dostupnosti aplikací a audit současného prostředí
  • Návrh řešení Disaster Recovery technologií (Backupovací systém, clustery, geoclustery, replikace)
  • Implementace řešení do infrastruktury zákazníka
  • Vytvoření DR postupů, odladění a testy
  • Zaškolení administrátorů
  • Vypracování dokumentace

  Virtualizace prostředí

  Nástroj virtualizace pomáhá ekonomicky lépe využívat hardwarové prostředky a dovoluje nastavení dostupnosti daných zařízení přesně podle požadavků zákazníka. Nejvýhodnější doba pro užití virtualizace je v případě nutné zásadní technologické obměny nebo v nutnosti pořízení robustnější výpočetní síly.
  Služba Virtualizace prostředí začíná důkladnou analýzou aktuálního stavu, zajména výkonových charakteristik a požadavků na dostupnost.  Další krok je návrh řešení virtualizace. Analyzuje se efektivita použití virtualizace, následuje návrh podrobné architektury virtuálního prostředí a také výčet služeb či zařízení, které není výjhodné virtualizovat. Po nalezení technologie virtualizace následuje vytvoření migračního projektu. Nejdůležitější část služby je vlastní provedení virtualizace v prostředí zákazníka, následná optimalizace a vytvoření konfigurační databáze virtualizovaného prostředí. 

  Klíčové produkty obsažené ve službě: 

  • Analýza současného stavu
  • Návrh řešení virtualizace
  • Finanční analýza
  • Migrační projekt
  • Provedení virtualizace
  • Vytvoření konfigurační databáze
  • Optimalizace virtuálního prostředí
   

  Service Support

  Hardwarová podpora

  Tato služba má za cíl pokytnout servisní zabezpečení pro zařízení různých výrobců (hp, HITACHI, ... ) s úrovní přesně takovou, jaká je potřeba u zákazníka. Hardwarovou podporu  je možné nastavit od pouhé výměny vadného dílu po nepřetržitý vzdálený dohled nad infrastrukturou s dobou odezvy 2 hodiny v režimu 24 x 7. Proškolení profesionálové MHM spolu s integrovanými servisními procesy s jednotlivými výrobci poskytují záruku spolehlivého servisu i pro kritickou infrastrukturu. MHM provádí automatický dálkový dozor 24 x 7 a provozuje vlastní helpdeskové služby.
  Klíčové produkty obsažené ve službě: 

  • Dohled nad zařízeními 24 x 7
  • Detekce nestandardních či chybových stavů
  • Analýza nestandardních stavů (performance statistiky)
  • Výměna vadných dílů či celých zařízení
  • Vyhodnocování technických zákroků
  • Telefonické či mailové konzultace
  • Upgrade mikrokódu, firmware a driverů

  Softwarová podpora

  Softwarová podpora poskytuje odbornou dálkovou i onsite podporu pro software HP, HDS, CA a BackBone. Softwaroví specialisté MHM podávají informace ohledně software, řeší problémy a instalují nové verze či poskytují zákazníkům patche. MHM má přístup k informačním zdrojům výrobce, proto lze velmi efektivně analyzovat a řešit nestandardní stavy ve spolupráci s výrobcem. Pro některé situace (např. nastavování parametrů) lze využít infrastrukturu MHM labolatoří a problém řešit na testovacím prostředí MHM.  

  Služba lze nastavit od pouhého přístupu zákazníka k webovým zdrojům až po Response Time 2 hodiny
  v režimu 24 x 7.

  Klíčové produkty obsažené ve službě:
  • Přístup zákazníka k informačním zdrojům
  • Telefonické či mailové konzultace
  • Poskytování / instalování patchů, nových verzí
  • Využití testovacího prostředí k řešení problému
  • Řešení problému a eskalace na výrobce

  Systémová podpora

  Systémová podpora je určena pro zákazníky, kteří nemají dostatek kvalifikovaných odborníků pro oblast MS Windows a VMware. Služba poskytuje komplexní podporu hlavně pro virtualizovaná prostředí a clusterové konfigurace včetně geoclusterů. Softwaroví specialisté MHM podávají informace ohledně nastavení software, řeší problémy a instalují nové verze či poskytují zákazníkům patche. Při řešení některých situací se využívá infrastruktura MHM labolatoří a problém řeší na testovacím prostředí MHM. Služba zahrnuje také pravidelné vyhodnocování stavu systémů a kvalifikované doporučení na rozvoj IT infrastruktury.  

  Služba lze nastavit od pouhého přístupu zákazníka k webovým zdrojům až po Response Time 2 hodiny
  v režimu 24 x 7.

  Klíčové produkty obsažené ve službě:

  • Systémová podpora pro prostředí Windows, VMware
  • Telefonické či mailové konzultace
  • Poskytování / instalování patchů, nových verzí
  • Využití testovacího prostředí k řešení problému
  • Řešení problémů a eskalace na výrobce