• O nás
 • Partneři
 • Reference
 • Novinky
 • Akce a semináře
 • Kontakty
 • Support
 • Servisní portál
 • MHM Continuous Cloud Infrastructure

  Navigace

 • Professional Services
 • Help Desk
 • Konzultační služby
 • MHM SOS
 • Katalog služeb

  Kompletní nabídka služeb MHM computer.

  Široká nabídka společnosti zahrnuje veškerou infrastrukturu od networkingu, serverů až k integrálním řešení systémů pro ukládání a zabezpečeni dat, jejich projektování, konzultace a poradenství v těchto a v návazných oblastech ICT, kromě jiného i v oblasti ochrany a bezpečnosti informaci.

  Služby MHM computer


  Služby jsou stále žádanější komoditou ve všech oblastech, IT nevyjímaje. Služby, které MHM computer a.s. nabízí, se dají rozdělit do tří základních skupin:

  Professional Services

  Professional Services doprovázejí dodávky technologií. MHM v rámci těchto služeb realizuje u svých zákazníků nejen základní implementace dodaných řešení, ale řeší i rozsáhlé migrační projekty a integraci s produkty třetích stran.

  Help Desk

  MHM computer a.s. nabízí helpdeskové služby pro zákazníky, kteří chtějí mít jeden kontakt na řešení všech incidentů nebo nestandardních stavů jejich infrastruktury. V souladu s metodikou ITIL jsou incidenty zpracovávány příslušnými helpdeskovými a servisními procesy.

  Konzultační služby

  Konzultační služby jsou nezávislé na dodávkách technologií. Zaměřují na zlepšení managementu ICT infrastruktury, návrhy architektury i konkrétní design řešení, vypracování strategií ICT a jednotlivých formálních plánů. Důraz je kladen na systém ukládání dat, kde se služby pohybují od návrhů architektury, vypracování RFI, RFP až po Continuity Management datové infrastruktury včetně analýz rizik a Disaster Recovery plánů. Součástí konzultačních služeb je i řízení implementačních projektů.