• O nás
 • Partneři
 • Reference
 • Novinky
 • Akce a semináře
 • Kontakty
 • Support
 • Servisní portál
 • MHM Continuous Cloud Infrastructure

  Navigace

 • Cloud
 • Virtual Instruments
 • Kontaktní informace

  MHM computer a.s.

  U Pekáren 4/1309
  102 00 Praha
  Česká republika

  email: zc.mhm@ofni

  tel:  +420 267 209 111
  fax: +420 267 209 222


  VIRTUAL INSTRUMENTS


  VIRTUAL INSTRUMENTS - VIRTUALWISDOM

  VirtualWisdom platforma je vedoucím řešením ve skupině produktů „Infrastructure Performance Management“ (IPM), jehož součástí je software, hardware a fyzická vrstva pro přístup do SAN. VirtualWisdom přináší schopnosti nahlížet v reálném čase na různé metriky výkonu, zdraví a využití vaší „open system“ infrastruktury. Usiluje především o zlepšení výkonnosti a dostupnosti za snížení celkových nákladů na zajištění podpory infrastruktury, která slouží pro běh kritických aplikací. VirtualWisdom umožňuje enterpise monitoring, reportování, zobrazení trendů a diagnostiku infrastrukturních výkonnostních problémů bez závislosti na výrobci. K tomu využívá metody, jež poskytují komplexní a neintruzivní přístupy.
  Pro infrastrukturu, operace SAN úložišť a serverové správce umožňuje VirtualWisdom zkrácení doby odezev aplikací, vyhnutí se výpadkům a dramaticky zlepšuje výkonnost a zatížení virtuální a fyzické infrastruktury.

  ARCHITEKTURA ŘEŠENÍ

  VirtualWisdom je kombinací softwaru a hardwaru, která optimalizuje výkonnost, dostupnost, zatížení SAN a virtuální infrastruktury. Podstatně omezuje rizika vyplývající z nasazení kritických aplikací se značnou I/O zátěží.

  Virtual Instruments - VirtualWisdom 

  VirtualWisdom SAN Availibility Probe

  VirtualWisdom SAN Availibility Probe je softwarová sonda, která sbírá informace ze SAN switchů za využití SNMP protokolu. Sbírá metriky pro každý port, které jsou následně generovány a reportovány VirtualWisdom Serveru. SAN Availibility sonda monitoruje všechny porty příslušného fibre-channel switche a sbírá metriky pro každý port (jako počet frames a bytes) a zároveň klíčové chyby pro každý port (jako loss of synchronization, link reset, link failures, packer discards, a CRC errors).

  VirtualWisdom Virtual Server Probe

  Virtual Server Probe je softwarová sonda, která sbírá informace z VMware serverů za využití VMware vCenter serveru. Sbírá a vypočítává více než 100 růžných metrik včetně stavu a zatížení CPU, pamětí, požadavky na I/O disků a kapacitu, požadavky na síť a celkové zatížení. Dovoluje provést analýzu výkonu od virtuálního stroje až po LUNy. To přináší VMware administrátorům získat celkový pohled na výkon a zatížení virtuálních serverů a v kombinaci s ostatními VirtualWisdom sondami celkové I/O zatížení subsystému.

  VirtualWisdom SAN Performance Probe

  Hardwarově založené sondy SAN Performance Probe jsou nejmodernější vysokokapacitní zařízení určená pro inspekci zatížení linky a analýzu zařízení, která jsou dostupná. V reálném čase kontrolují, zpracovávají a analyzují každou FC frame hlavičku a SCSI příkaz na fibre channel SAN linkách o rychlostech 2, 4 a 8 Gbps. Sbírají skutečný nezměněný I/O profil aktuálního aplikačního provozu a při tom detekují zpomalení aplikačního výkonu a přenosové chyby. To provádí měřením každé SCSI I/O transakce od začátku po cíl. SAN Performance Probebe rodina se skládá z 8-portového základního modelu, 16-portového modelu s vysokou hustotou portů a 48-portového  modelu s velmi vysokou hustotou portů.  Všechny modely se dodávají ve velikosti 2U.

  VirtualWisdom Server

  VirtualWisdom Server je software běžící na platformě Windows server. Kontroluje a sbírá metriky z Virtual Instruments hardwarových a softwarových sond. Spravuje databázi metrik a obstarává integraci produktů třetích stran přes SNMP trapy, zároveň zajišťuje alerting. VirtualWisdom Server sdílí stejný fyzický server společně s Virtual Server sondou a SAN Avalibility sondou. Dvě důležité součásti Virtual Wisdon Serveru jsou VirtualWisdom Dashboard a VirtualWisdom Views se schopností konfigurace a reportování.

  VirtualWisdom Dashboard

  VirtualWisdom Dashboard software zobrazuje real-time přehled, který poskytuje uživatelsky nastavitelné přehled o výkonu vaší virtuální a fyzické infrastruktury a o přenosových chybách. Závisí na metrikách sbíraných sondami zmíněnými výše. Dashboardy jednoduše zobrazují aktivitu mezi virtuálními servery, servery, SAN, diskovými poli včetně měření jejich procentuální vytížení, čtení, zápisů, událostí a alarmů. Rovněž zobrazují signály a chybové stavy na kanálech sond.

  VirtualWisdom Views

  VirtualWisdom Views je software, který je extrémně flexibilní, výkonný a jednoduše použitelný pro vytváření reportů, které umožňují uživatelům přistupovat k nasbíraným metrikám z jejich pracovních stanic ve formě reportů, grafů a tabulek v reálném čase nebo zobrazením historických trendů.

  SANInsight TAP Patch Panel System

  SANInsight TAP Patch Panel Systém je pasivní patch panel, který zajišťuje fyzické rozbočení světla vedoucího v optickém kabelu. Část tohoto světla poskytuje sondě ProbeFC, tak aby nedocházelo k ovlivnění výkonu samotné SAN a aplikací, které na SAN přímo závisí.