• O nás
 • Partneři
 • Reference
 • Novinky
 • Akce a semináře
 • Kontakty
 • Support
 • Servisní portál
 • MHM Continuous Cloud Infrastructure

  Navigace

 • HDS HUS 100 Family
 • Hitachi Content Platform
 • HDS Virtual Storage Platform
 • Hitachi Compute Blade 2000
 • Hitachi Compute Blade 500
 • Hitachi Virtual Storage Platform G1000
 • HP 3PAR
 • HP MSA 2040
 • HP Matrix
 • HP iTernity Compliant Archive Solution
 • HP ProLiant servery
 • HP ProLiant Gen8
 • HP ArcSight
 • HP knihovny
 • HP StoreOnce Backup
 • HP DataProtector
 • ActiData
 • Cisco
 • CA ARCserve Backup
 • Linux
 • BakBone NetVault
 • NetApp
 • Virtual Instruments
 • VMware
 • Windows
 • Kontaktní informace

  MHM computer a.s.

  U Pekáren 4/1309
  102 00 Praha
  Česká republika

  email: zc.mhm@ofni

  tel:  +420 267 209 111
  fax: +420 267 209 222


  VMware vSphere


  Organizace a podniky se dnes více než kdy předtím plně spoléhají na informační technologie, aby zajistili odpovídající kvalitu svých služeb. V mnohých případech dosud provozují své aplikace na systémech a architekturách, které lze jen obtížně konsolidovat, vyžadující vysoké náklady na provoz, správu i údržbu. Významnou cestou k efektivnějšímu poskytování IT služeb bez zbytečných investic a provozních výdajů je VMware vSphere™, zajišťující plynulý přechod k dynamicky optimalizovanému IT prostředí s automatickou správou. Řešení VMware vSphere™ zjednodušují správu hardwaru prostřednictvím kompletní virtualizace serverového, úložného i síťového hardwaru a mohou dosahovat maximálních konsolidačních poměrů na server. Jsou odolná proti selhání a přizpůsobivá měnícím se požadavkům, aniž by docházelo k nárůstu operační režie či složitosti. Významně usnadňují administraci provozních, testovacích a vývojových prostředí bez ohledu na použité aplikace, operační systémy
  a konkrétní fyzické umístění.

  Klíčové součásti řešení VMware vSphere

  Řešení VMware vSphere™ je cloud operačním systémem, tvořeným následujícími skupinami součástí:
  Aplikační služby – sada součástí, které mají přístup k vestavěnému řízení úrovní služeb a toto řízení poskytují všem aplikacím spuštěným na platformě VMware vSphere™ bez ohledu na typ aplikace nebo operační systém.
  Správa služeb infrastruktury i aplikačních služeb je k dispozici prostřednictvím serveru VMware vCenter™ Server1, který dále nabízí automatizaci každodenních provozních úkonů a podrobné sledování všech aspektů malých i velkých prostředí VMware vSphere™.

  Služby infrastruktury: Virtualizace a agregace hardwarových zdrojů

  Služby infrastruktury jsou sadou součástí, které plně virtualizují serverové, úložné a síťové zdroje, slučují je a přesně podle potřeby je přidělují aplikacím v závislosti na prioritách podniku.
  Služby infrastruktury transformují oddělené hardwarové zdroje na sdílenou výpočetní platformu, vysoce odolnou a výkonnově srovnatelnou s nativním prostředím. Řešení VMware vSphere™ poskytuje následující typy služeb infrastruktury:

  VMware vCompute
  Služby infrastruktury, které efektivně virtualizují serverové zdroje a slučují je do logických celků, jež mohou být přesně přidělovány aplikacím. Vysoce výkonná virtualizační vrstva je realizována systémy VMware ESX™ a VMware ESXi s unikátní správou paměti umožňují dosahovat maximálních konsolidačních poměrů a vynikajícího aplikačního výkonu. Prostřednictvím plánovače VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) lze slučovat výpočetní zdroje napříč mnoha clustery a dynamicky je přidělovat virtuálním strojům v závislosti na prioritách podniku. Samozřejmostí je automatická optimalizace energetické spotřeby serverů v rámci každého clusteru.

  VMware vStorage
  Služby infrastruktury, které abstrahují úložné zdroje od složitosti základních hardwarových systémů, a umožňují tak maximálně efektivní využití úložné kapacity ve virtualizovaných prostředích. Servery v clusterech využívají vysoce výkonný souborový systém Virtual Machine File System (VMFS) a dynamické přidělování úložné kapacity Thin Provisioning pro efektivní odkládání okamžitých výdajů.

  VMware vNetwork

  Služby infrastruktury, které umožňují optimální správu a řízení sítí ve virtuálních prostředích. Distribuovaný switch (vDS) přes více hostů umožňuje jednodušší správu sítě a její rozšiřování. Lze použít i přepínače třetích stran, např. Cisco Nexus 1000.
   

  Aplikační služby: Vestavěné řízení úrovní služeb dostupné aplikacím

  Aplikační služby jsou sadou prvků, které mají přístup k vestavěnému řízení úrovní služeb a toto řízení poskytují všem aplikacím spuštěným na platformě VMware vSphere™ bez ohledu na typ aplikace nebo operační systém.
  Aplikační služby VMware vSphere™ zpřístupňují vestavěné prvky, kterými lze řídit úrovně aplikačních služeb, jako je dostupnost, zabezpečení a přizpůsobitelnost. Tyto služby lze povolit jednoduchým a jednotným způsobem pro libovolnou aplikaci spuštěnou ve virtuálním stroji VMware.

  Dostupnost
  Služby dostupnosti poskytují aplikacím podle jejich priority a potřeb různé úrovně vysoké dostupnosti. Odpadá přitom nutnost složitého redundantního hardwaru a softwaru pro práci s clustery. Nástroji těchto služeb jsou VMware VMotion™  k migraci spuštěných virtuálních strojů napříč servery bez přerušení služeb, podobně VMware Storage Vmotion k migraci disků spuštěných virtuálních strojů bez přerušení služeb, dále VMware High Availability (HA) pro automatický restart služeb v případě poruchy hardwaru nebo selhání operačního systému, VMware Fault Tolerance pro poskytování trvalé dostupnosti jakékoli služby i v případě poruchy hardware, VMware Data Recovery k operativnímu zálohování a obnově bez potřeby agenta.

  Zabezpečení
  Služby zabezpečení poskytují aplikacím možnost využívat a vyžadovat bezpečnostní zásady provozně efektivním způsobem. VMware vShield Zones dohlíží na dodržování podnikových bezpečnostních zásad na aplikační úrovni ve sdíleném prostředí zachováním důvěryhodné zón a síťovou segmentaci uživatelů a citlivých dat. VMware VMsafe™ umožňuje použití bezpečnostních produktů, které spolupracují s virtualizační vrstvou pro vyšší úroveň zabezpečení než fyzické servery.

  Škálovatelnost
  Služby škálovatelnosti umožňují poskytovat každé aplikaci správné množství výpočetních zdrojů v závislosti na jejích potřebách. Plánovač VMware DRS dynamicky načítá serverové zdroje a podle priorit podniku je přiřazuje jednotlivým aplikacím. Technologie VMware vSphere umožňuje za provozu přidávat do virtuálních strojů procesory a paměť bez přerušení činnosti, přidávat, rozšiřovat nebo z nich odebírat virtuální úložná a síťová zařízení.

  Aplikace vApp: Zajištění plynulého přechodu aplikací mezi cloudy a jejich výběr


  Řešení VMware vSphere™ obsahuje podporu pro systém vApp ke specifikaci a zapouzdření všech součástí vícestupňové aplikace a všech provozních zásad a úrovní služeb na bázi Open Virtualization Format  (OVF) tak, aby je mohl cloud operační systém automaticky interpretovat a vykonávat bez ohledu na typ aplikace a operačního systému. Nabízí také mechanizmus, jak převádět aplikace mezi interními a externími cloudy při zachování úrovní služeb.

  Klíčové výhody

  • Řešení VMware vSphere™ abstrahuje aplikace a informační zdroje od složité základní infrastruktury a vytváří interní cloud infrastrukturu. Mezi výhody řešení VMware vSphere™ patří:
  • Nižší náklady a maximální efektivita informačních technologií díky automatické správě a dynamickému přidělování zdrojů aplikacím v rámci interních i externích cloud infrastruktur.
  • Vylepšené řízení informačních technologií prostřednictvím automatizace úrovní služeb.
  • Zachovaní flexibility volby a nezávislosti na hardwaru, operačním systému, aplikacích a poskytovatelích služeb.
  • Snadnější údržba hardware a jednodušší správa podnikové infrastruktury a její rozšiřování s minimalizací plánovaných výpadků služeb
  • Možnost pracovat s více management centry vCenter současně umožňující jednotnou správu i na pobočkách, nebo u více zákazníků