• O nás
 • Partneři
 • Reference
 • Novinky
 • Akce a semináře
 • Kontakty
 • Support
 • Servisní portál
 • MHM Continuous Cloud Infrastructure

  Navigace

 • Záruční opravy produktů HDS
 • Záruční opravy produktů HP
 • Kontakt na servis

  +420 267 209 333

  E-mail

  zc.mhm@sivres

  Záruční opravy produktů HDS

  MHM computer zajišťuje záruční opravy produktů společnosti Hitachi Data Systems (HDS) a to buď vlastními silami, nebo ve spolupráci s výrobcem. V rámci standardní záruky je MHM computer autorizováno zajišťovat záruční opravy těchto zařízení:

  • Midrange a Enterprise Storage,
  • zařízení pro archivaci dat,
  • FC switche,
  • HNAS, HCAP.

  Pro záruční opravy jsou k dispozici certifikovaní technici (úroveň Professional a Impementator pro výše uvedená zařízení se servisní i instalační kvalifikací).

  Rozšíření záručních podmínek

  Pokud se rozhodnete rozšířit standardní záruku pro produkty společnosti Hitachi Data Systems, je MHM připraveno nabídnout celou škálu dalších služeb včetně zaručeného času odezvy nebo zahájení opravy.

  Pozáruční opravy  HDS

  Pokud pominou standardní záruční doby a nejsou již na dané zařízení zaregistrované žádné smluvní ujednání, tak je MHM připraveno provést i pozáruční opravy produktů HDS ve všech výše uvedených oblastech. Náhradní díly i práce při pozáručních opravách jsou plně placeny zákazníkem.

  V případě, že zákazník požaduje ekologickou likvidaci náhradních dílů či celých produktů, jsme schopni nabídnout i tuto službu.


  Ekologická likvidace

  MHM EKO

  Jako významný dodavatel IT techniky se společnost MHM computer setkávala již v roce 1990 s problémem – jak likvidovat vyřazená zařízení výpočetní techniky. Odpovědnost vedení společnosti MHM ve kvalitu životního prostředí vyústila proto již v roce 1992 v založení společnosti MHM EKO s.r.o..

  Hlavní činností MHM EKO je recyklace elektroodpadu a kovových železných a neželezných odpadů. Od roku 1998 se MHM EKO také zabývá ekologickou likvidací dentálních odpadů a automobilových katalyzátorů.

  V souvislosti s elektroodpadem a dalšími odpady zabezpečuje společnost MHM EKO jejich odvoz (případně i demontáž) a následnou ekologickou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech.

  MHM EKO je certifikována podle ISO 9001 a ISO 14001 a je držitelem všech dalších potřebných zákonem předepsaných povolení.