Služby

Vše, co nabízíme a umíme

MHM Service Desk

MHM computer a.s. nabízí služby MHM Service Desk pro zákazníky, kteří chtějí mít jeden kontakt pro příjem a úvodní vyhodnocení všech eventů, incidentů či nestandardních stavů v infrastruktuře. MHM Service Desk poskytuje nepřetržitou službu 24/7 s možností volat na dvě nezávislé telefonní linky či zasílat zprávy na e-mailové adresy. V souladu s metodikou ITIL jsou incidenty zpracovávány dle stanovených Service Desk procesů. V první linii MHM Service Desk operátorů jsou proškolení pracovníci MHM computer a.s., kteří dokážou dostatečně vyhodnotit eventy a incidenty a zvolením správného eskalačního postupu splnit nastavené SLA. Operátoři komunikují v českém i anglickém jazyce.


Služby MHM Service Desk jsou využívány jak pro příjem a zpracování hlášení zákazníků MHM o servisních eventech a incidentech na technologiích spravovaných MHM, tak i pro zákazníky, kteří mají servisní zabezpečení nasmlouvané u více dodavatelů a MHM Service Desk tvoří jediný konsolidovaný kontakt. Pracovníci MHM Service Desk dokážou s pomocí znalostní databáze rozpoznat zdroj problému a eskalovat řešení k příslušnému dodavateli nebo skupině dodavatelů.
 

Klíčové produkty obsažené ve službě:

  • Služba Service Desk v režimu 24/7/365
  • 10 technicky vyškolených operátorů
  • Úzká součinnost mezi operátory služeb Service Desk a techniky MHM
  • Kompatibilita s procesy ITIL
  • Možnost integrace systémů vzdáleného dohledu

Servisní služby MHM

MHM computer a.s. poskytuje jako jednu ze svých IT služeb servisní středisko autorizované řadou světových výrobců IT technologií. Poskytuje servis na zařízení v záruce i mimo ni. Dlouholetá praxe v oblasti servisní činnosti a pravidlo, že prodejem zařízení zákazníkovi starost o dané zařízení a zákazníka nekončí, vede k neustálému zlepšování servisních postupů a zvyšování kvalifikace techniků. Pro pracovníky MHM zákazník vždy byl a je na prvním místě. Naším hlavním cílem je zákazníkovi pokaždé vyjít vstříc a pomoci tak, aby byl spokojen nejenom s produktem, ale i s poskytovanou podporou a ostatními službami MHM.

Servisní středisko a kontakty:

MHM computer a.s. využívá vlastní Service Desk provozovaný v režimu 24/7/365. Je vybaven standardními nástroji, které je možné přizpůsobit i specifickým potřebám zákazníků, a umožňuje plně pokrývat celý proces řešení incidentu od příjmu případu přes jeho řešení až po jeho uzavření. Zvolené postupy umožňují využívat pro servis zařízení souběžně všechny nástroje nejen výrobce zařízení (např. call home), ale i MHM computer, aby byla zajištěna co možná nejvyšší úroveň poskytovaných služeb.

Servisní podpora zajišťovaná společností MHM computer samozřejmě není jen o těchto nástrojích. Je především o lidech, kteří jsou v kontaktu se zákazníkem a provádějí samotné opravy či jiné zásahy. Společnost MHM computer si je vědoma, že vysoká úroveň znalostí a vstřícný přístup k zákazníkům jsou jednou z hlavních předností poskytovaného servisu. Úroveň vyškolení techniků nejen splňuje veškeré požadavky na vyškolení a certifikace dané výrobci jednotlivých zařízení, ale technici mají navíc možnost si v laboratořích společnosti MHM computer otestovat či nasimulovat požadované řešení ještě před samotným nasazením. Pro zákazníky jsou k dispozici vždy minimálně dva technici ve službě v režimu 24/7/365, kteří pokrývají znalostně všechny produkty servisované MHM computer.

Kontaktní informace na MHM Service Desk

+420 267 209 333

+420 281 014 444

E-mail: servis@mhm.cz

Záruční a pozáruční servis

Záruka se váže vždy k danému zařízení (pro zajištění opravy je vždy nezbytné produktové a výrobní číslo daného zařízení) a lze ji rozšířit i o celou řadu dalších služeb, které zákazníkovi umožní zajistit provoz jeho IT v souladu s požadavky na jeho dostupnost. Společnost MHM computer a.s., jako autorizované servisní středisko řady předních světových výrobců IT technologií (HDS, HPE, Cisco atd.), je připravena zajistit standardní záruční opravy, ale i nabídnout a realizovat nadstavbové servisní služby včetně pozáručního servisu.

V případě, že zákazník požaduje ekologickou likvidaci náhradních dílů či celých produktů, jsme schopni nabídnout i tuto službu.