References

Our satisfied customers

ARMATURY Group a.s.

Cloud4com, a.s.

ČD - Informační Systémy, a.s.

Česká národní banka

DataSpring s.r.o.

Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o.

ESA s.r.o.

Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s.

G2 server CZ, s.r.o.

Goldbeck prefabeton s.r.o.

Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Kancelář Senátu Parlamentu ČR

KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.

Ministerstvo obrany České republiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo vnitra České republiky

Nemocnice s poliklinikou Rakovník

Pojišťovna České spořitelny, a.s.

Pražská plynárenská, a.s.

Raiffeisen Bank, a.s.

RWE Group Business Services CZ, s.r.o.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

ŠKODA Auto a.s.

T-Mobile Czech Republic a.s.

T-Mobile Hungary

T-Mobile Poland

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Zdravotnická Záchranná Služba hl. města Prahy