MHM computer Slovakia

IT služby pre vás

Analýza business požiadavkov a existujúcej infraštruktúry

Návrh a realizácia kompletnej IT infraštrukúry

Automatizácia od IT infraštruktúry po business procesy

Outsourcing IT infraštruktúry

Archivácia a zálohovanie dát

Riešenie vysokej dostupnosti

Performance monitoring aplikácií

Vývoj a implentácia aplikácií

Analýza, optimalizácia a návrh procesov pre správu firemného vozového parku

Analýza, optimalizácia a návrh procesov pre hospodársku správu budov 

Starostlivosť a údržba o informačný systém pre hospodársku správu budov 

Kontakty

MHM computer Slovakia, s.r.o.
Jaskový rad 189
831 01 Bratislava
Slovenská republika
tel.:
+421 (2) 547 936 41
email:

Kontaktní formulář